Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2019

Báo VNEWS: Mô hình Bí thư cấp ủy kiêm Chủ tịch UBND cấp xã tại Long An

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/mo-hinh-bi-thu-cap-uy-kiem-chu-tich-ubnd-cap-xa-tai-long-an

Tìm kiếm:✨

  • Cấp xã, Long An, Cấp ủy, Kiêm, Bí thư, Mô hình, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch