Thứ Hai, 7 tháng 10, 2019

Báo Nhân Dân: Long An tập trung nâng cao đạo đức công vụ

Thời gian qua, nhiều cấp ủy, chính quyền tỉnh Long An đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao nhận thức công vụ, tinh thần trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và đã tạo được sự chuyển biến tích cực. Việc chấp hành nội quy, quy chế làm việc của các đơn vị từng bước đi vào nền nếp. Tác phong làm việc và thái độ phục vụ nhân dân được nâng lên.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Lao động - Việc làm, được chúng tôi tổng hợp từ báo Nhân Dân, nguồn bài: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/41820502-long-an-tap-trung-nang-cao-dao-duc-cong-vu.html

Ðể tiếp tục phát huy kết quả đạt được, Tỉnh ủy Long An yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, đơn vị tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát, đồng thời cung cấp số điện thoại, mở hộp thư góp ý… để tiếp nhận phản ánh của người dân. Chú trọng việc phối hợp, kết hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc quản lý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; thực hiện tinh giản biên chế, kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy những người không đủ tư cách, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác; thực hiện tốt việc lấy ý kiến nhận xét của các tổ chức đảng, chi bộ nơi cư trú đối với cán bộ, đảng viên theo quy định.

Ngoài ra, các cấp ủy, chính quyền, đơn vị thực hiện nghiêm nguyên tắc tự phê bình và phê bình để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tự giác đối chiếu, nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, các quy định về những điều đảng viên và những việc mà cán bộ, công chức, viên chức không được làm. Từ đó, có biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục, ngăn ngừa, sửa chữa sai lầm, khuyết điểm.

Trong giai đoạn 2014 - 2019, tỉnh Bắc Giang đã huy động gần 10 nghìn tỷ đồng, đầu tư hơn 1.000 công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kết quả, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số được nâng lên, không còn hộ đói, thu nhập bình quân đạt khoảng 65 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh giảm bình quân 3 đến 4%/năm.

Ðể kinh tế khu vực đồng bào dân tộc thiểu số phát triển bền vững, tỉnh Bắc Giang xác định tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách của Ðảng, Nhà nước về công tác dân tộc; khuyến khích đồng bào phát huy hơn nữa truyền thống lao động cần cù, khắc phục tâm lý trông chờ, tự ti. Tỉnh quyết tâm giải quyết các vướng mắc như: Tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất, nước phục vụ sản xuất; sắp xếp dân cư ổn định trong các khu rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Bên cạnh đó, tỉnh tăng cường bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo nghề cho đồng bào dân tộc thiểu số. Bắc Giang phấn đấu đến năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo tại các xã vùng dân tộc thiểu số của tỉnh giảm bình quân 3 đến 4%/năm; thu nhập bình quân đầu người/năm bằng một phần hai thu nhập bình quân chung của tỉnh.

PV và TTXVN

Tìm kiếm:✨

  • Tỉnh giảm, Đảng viên, Tác phong làm việc, Đạo đức, Tỉnh ủy Long An, Thu nhập bình quân, Công vụ, Tư tưởng, Nền nếp, Dân tộc thiểu số, Nội quy, Long An, Vùng dân tộc, Rừng đặc dụng, Đủ tư cách, Hộp thư, Đảng, Bắc Giang, Viên chức, Phòng hộ