Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2019

Báo Người Lao Động : Tham gia BHYT theo nhóm đối tượng là người lao động

Theo thứ tự quy định của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, chị phải tham gia BHYT theo nhóm đối tượng là người lao động

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Xã hội, được chúng tôi tổng hợp từ báo Người Lao Động , nguồn bài: http://nld.com.vn/cong-doan/tham-gia-bhyt-theo-nhom-doi-tuong-la-nguoi-lao-dong-20191024222311939.htm

Trần Thị Bé (tỉnh Long An) hỏi: "Tôi làm việc cho một công ty từ tháng 7-2019. Hiện tại, tôi đã có thẻ BHYT hộ nghèo ở địa phương nên tôi không làm hồ sơ đóng BHYT ở công ty được không. Công ty đã yêu cầu tôi về tại địa phương để thông báo dừng tham gia BHYT hộ nghèo. Nếu tôi dừng tham gia BHYT hộ nghèo để đóng ở công ty thì tôi có bị thiệt thòi. Nếu không dừng tham gia BHYT hộ nghèo thì tại doanh nghiệp tôi có phải đóng tiếp BHYT không hay phải như thế nào?".

BHXH Việt Nam trả lời: Căn cứ điểm 2, khoản 7, điều 1 của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT quy định: "Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau quy định tại điều 12 của luật này thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại điều 12 của luật này". Trường hợp của chị, hiện đang tham gia BHYT theo đối tượng người lao động đồng thời cũng thuộc hộ gia đình nghèo. Vì vậy, theo thứ tự quy định của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, chị phải tham gia BHYT theo nhóm đối tượng là người lao động.

Tìm kiếm:✨

  • Luật BHYT, Bảo hiểm y tế, Trần Thị Bé, Thẻ, Thứ tự, Hộ nghèo, Hộ gia đình, Bảo hiểm xã hội việt nam, Người lao động, Sửa đổi, Thiệt thòi, Long An, Luật, Nghèo, Đối tượng, Bổ sung