Thứ Tư, 23 tháng 10, 2019

Báo Chính Phủ: Trợ cấp thai sản có tăng theo mức lương cơ sở?

Bà Trần Thị Thúy Hằng (Long An) nghỉ thai sản từ ngày 6/2/2019 đến ngày 6/8/2019. Ngày 1/7/2019 tăng mức lương cơ sở. Bà Hằng hỏi, bà có được truy lĩnh tăng mức lương của tháng 7, tháng 8 không?

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Xã hội, được chúng tôi tổng hợp từ báo Chính Phủ, nguồn bài: http://baochinhphu.vn/giai-daptu-van/tro-cap-thai-san-co-tang-theo-muc-luong-co-so/378051.vgp

Mức hưởng chế độ thai sản của người lao động không được điều chỉnh khi Chính phủ điều chỉnh tăng mức lương cơ sở, mức lương tối thiểu vùng

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Theo Tiết a, Khoản 1, Điều 12 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc thì “mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH làm cơ sở tính hưởng chế độ thai sản là mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 6 tháng liền kề gần nhất trước khi nghỉ việc. Nếu thời gian đóng BHXH không liên tục thì được cộng dồn”.

Tại Khoản 3, Điều 12 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định, “mức hưởng chế độ thai sản của người lao động không được điều chỉnh khi Chính phủ điều chỉnh tăng mức lương cơ sở, mức lương tối thiểu vùng”.

Đối chiếu quy định trên, trường hợp của bà không được điều chỉnh tăng mức hưởng chế độ thai sản khi Chính phủ điều chỉnh tăng mức lương cơ sở.

Chinhphu.vn

Tìm kiếm:✨

  • Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH, Trần Thị Thúy Hằng, Truy lĩnh, Luật BHXH, Bảo hiểm xã hội, Thai sản, Lương tháng, Trợ cấp, Bảo hiểm xã hội việt nam, Hưởng, Mức lương, Long An, Gần nhất, Đối chiếu, Liền kề, Nghỉ việc, Người lao động, Tháng 8, Chế độ, Bình quân