Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2019

Báo VNEWS: Long An kiến nghị hỗ trợ kinh phí nhiều dự án chống sạt lở

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/long-an-kien-nghi-ho-tro-kinh-phi-nhieu-du-an-chong-sat-lo

Tìm kiếm:✨

  • Sạt lở, Long An, Kinh phí, Kiến nghị, Dự án, Hỗ trợ