Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2019

Báo Người Lao Động : Có được rút lại tiền đóng bảo hiểm thất nghiệp?

Trần Văn Nhơn (Long An) hỏi: Tôi đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) năm 2013-2015 khi làm tại doanh nghiệp. Từ tháng 1-2016 đến nay, tôi là công chức, làm việc tại UBND xã. Vậy tôi muốn rút tiền BHTN đã từng đóng có được không? Nếu được thì thủ tục như thế nào?.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Xã hội, được chúng tôi tổng hợp từ báo Người Lao Động , nguồn bài: http://nld.com.vn/cong-doan/co-duoc-rut-lai-tien-dong-bao-hiem-that-nghiep-2019090620290366.htm

BHXH Việt Nam trả lời: Căn cứ quy định tại khoản 1 điều 41 và điều 45 Luật Việc làm năm 2013, nguyên tắc BHTN là bảo đảm chia sẻ rủi ro giữa những người tham gia BHTN, thời gian đóng BHTN là tổng các khoảng thời gian đã đóng BHTN làm căn cứ để hưởng BHTN khi đủ điều kiện hưởng BHTN. Do đó, thời gian đã đóng BHTN mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp của ông Nhơn thì được bảo lưu làm căn cứ hưởng trợ cấp thất nghiệp khi đủ điều kiện theo quy định. Pháp luật về BHTN không quy định về việc rút tiền đã đóng BHTN.

Tìm kiếm:✨

  • BHTN, Trần Văn Nhơn, Luật Việc làm, Thất nghiệp, Làm tại, Rút tiền, Bảo hiểm, Bảo lưu, Trợ cấp, Bảo hiểm xã hội việt nam, Long An, Công chức, Đủ điều kiện, Hưởng, Căn cứ, Nguyên tắc, Thủ tục, Ủy ban nhân dân, Rủi ro