Thứ Sáu, 23 tháng 8, 2019

Báo Thanh Tra: Chuyển cơ quan điều tra làm rõ sai phạm tại 3 dự án

Thanh tra 3 dự án (D.A), gồm: Trường Chính trị tỉnh Long An - giai đoạn 3, khu thực hành bộ môn Trường Cao đẳng Sư phạm và Nhà Thiếu nhi tỉnh, Thanh tra tỉnh Long An đã phát hiện sai phạm gần 1 tỷ đồng, đồng thời chuyển cơ quan điều tra để tiếp tục làm rõ theo quy định pháp luật.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Thanh Tra, nguồn bài: http://thanhtra.com.vn/thanh-tra/ket-luan/chuyen-co-quan-dieu-tra-lam-ro-sai-pham-tai-3-du-an_t114c1002n152997

Thanh toán thừa gần 1 tỷ đồng

Mới đây, Thanh tra tỉnh Long An đã ban hành thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư xây dựng trong thực hiện các D.A, gồm: Trường Chính trị tỉnh Long An - giai đoạn 3; khu thực hành bộ môn Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Long An; Nhà Thiếu nhi tỉnh Long An.

Qua thanh tra 27 hạng mục của 3 D.A trên, Thanh tra tỉnh Long An phát hiện có đến 9/27 hạng mục có sai phạm về khối lượng nghiệm thu, dẫn đến quyết toán, thanh toán sai quy định cho nhà thầu thi công tổng số tiền gần 942 triệu đồng.

Trong đó, hạng mục khu thực hành bộ môn, cầu nối, sân đường nội bộ, đã quyết toán, thanh toán sai quy định gần 187 triệu đồng; hạng mục nhà ăn, nhà nghỉ học viên, quyết toán, thanh toán sai quy định gần 224 triệu đồng; hạng mục thi công xây dựng khối nhà chính, quyết toán, thanh toán sai quy định hơn 375 triệu đồng.

Quá trình tổ chức, chủ đầu tư, giám sát (các cá nhân đã ký bảng tổng hợp quyết toán), nhà thầu thi công và tổ chức, cá nhân có liên quan chưa thực hiện hết trách nhiệm được giao theo quy định về quản lý D.A đầu tư xây dựng, dẫn đến làm sai khối lượng thanh toán, gây thất thoát ngân sách Nhà nước.

Các cán bộ được phân công chịu trách nhiệm giám sát các hạng mục còn chủ quan, sai sót trong kiểm tra, nghiệm thu và xác nhận khối lượng thi công xây dựng hoàn thành, có biểu hiện thiếu trách nhiệm trong giám sát; chủ đầu tư chấp hành chưa nghiêm quy định pháp luật về thời hạn quyết toán, có nhiều hạng mục vi phạm về thời gian quyết toán…

Khoản 1, Điều 179 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, quy định về tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản Nhà nước: Người nào có nhiệm vụ trực tiếp trong công tác quản lý tài sản Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, vì thiếu trách nhiệm mà để mất mát, hư hỏng, lãng phí gây thiệt hại tài sản cho Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng, thì bị phạt cảnh cáo hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm. Căn cứ vào điều khoản này, Thanh tra tỉnh Long An đã chuyển sang cơ quan điều tra để tiếp tục làm rõ theo quy định pháp luật.

Trách nhiệm thuộc về chủ đầu tư

Thông báo kết luận cũng chỉ rõ, thời gian thực hiện 3 D.A trên đều chậm tiến độ so với quyết định phê duyệt D.A. Quá trình quản lý chất lượng thi công xây dựng, cán bộ được phân công nhiệm vụ giám sát còn có hạn chế, như: Bản vẽ hoàn công một số chi tiết kích thước không phù hợp với thực tế thi công; nhật ký thi công xây dựng và biên bản nghiệm thu công việc xây dựng còn ghi chung chung, chưa rõ về quy cách, khối lượng, biện pháp thi công, thiết bị thi công…

Một số trang thiết bị bàn ghế bằng gỗ tự nhiên, nhưng trong hồ sơ chưa có tài liệu chứng minh chất liệu gỗ; công việc lắp dựng gỗ hạng mục nhà ăn, nhà nghỉ học viên thi công chưa đúng thiết kế (thiết kế tủ gỗ 4 ngăn nhưng thực tế là tủ gỗ 1 ngăn).

Ngoài trách nhiệm của chủ đầu tư, thông báo kết luận cũng chỉ ra đơn vị tư vấn thiết kế, thẩm tra còn chủ quan, kiểm tra chưa chặt chẽ, thiếu trách nhiệm; nhà thầu thi công lắp đặt khối lượng hoàn công không đúng so với thiết kế và thực tế thi công, không thông báo cho chủ đầu tư những sai khác giữa thiết kế, hợp đồng xây dựng và điều kiện hiện trường trong quá trình thi công.

Theo Thanh tra tỉnh Long An, những hạn chế, sai phạm nêu trên, trách nhiệm chính thuộc về chủ đầu tư là Sở Xây dựng và Ban Quản lý D.A đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Long An, theo từng giai đoạn.

Chánh Thanh tra tỉnh kiến nghị 2 đơn vị này tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm vì để xảy ra hạn chế, sai phạm trong thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh giao; đồng thời yêu cầu các nhà thầu đã quyết toán, thanh toán sai số tiền gần 942 triệu đồng nộp vào tài khoản tạm giữ, chờ xử lý của Thanh tra tỉnh.

Chánh Thanh tra tỉnh Long An cũng kiến nghị Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý D.A đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, xác định rõ trách nhiệm và xử lý theo quy định pháp luật đối với các cá nhân trực tiếp ký bảng tổng hợp quyết toán, cán bộ được phân công giám sát, kiểm tra khối lượng và cá nhân có liên quan để xảy ra những hạn chế, sai phạm.

Riêng đối với các cá nhân liên quan trực tiếp đến việc tổ chức thực hiện 3 hạng mục, đã được chuyển sang cơ quan điều tra, thì chờ kết quả điều tra xử lý sau.

Cảnh Nhật

Tìm kiếm:✨

  • D.A, Chính trị tỉnh Long An, Thanh tra tỉnh Long An, Bảng tổng hợp, Hoàn công, Quyết toán, Thi công xây dựng, Nghiệm thu, Nhà ăn, Sai khác, Dân dụng, Chánh thanh tra, Bộ môn, Nhà thầu, Nhiệm vụ giám sát, Long An, Hạng mục, Sai phạm, Khối lượng, Thực hành