Thứ Ba, 27 tháng 8, 2019

Báo Người Lao Động : Điều chỉnh thông tin sổ BHXH khi thay đổi căn cước công dân

Hoàng Thị Hiền (tỉnh Long An) hỏi: Tôi đang làm việc có tham gia BHXH và đã được cấp sổ BHXH. Mới đây, do CMND hết hạn nên tôi làm lại và được cấp căn cước công dân. Như vậy, tôi có cần làm thủ tục thay đổi số CMND với cơ quan BHXH để điều chỉnh lại sổ BHXH không?.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Xã hội, được chúng tôi tổng hợp từ báo Người Lao Động , nguồn bài: http://nld.com.vn/cong-doan/dieu-chinh-thong-tin-so-bhxh-khi-thay-doi-can-cuoc-cong-dan-20190827214312009.htm

BHXH Việt Nam trả lời: Theo quy định tại khoản 2 điều 46 Quyết định 595/QĐ-BHXH, Cơ quan BHXH Việt Nam chỉ thực hiện cấp lại sổ BHXH trong các trường hợp: Mất, hỏng; gộp, thay đổi số sổ, họ tên, ngày tháng năm sinh, người đã hưởng BHXH một lần còn thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng. Thông tin số CMND là một trong các tiêu thức quản lý đối tượng trong cơ sở dữ liệu vì vậy không cần phải cấp lại sổ BHXH. Đề nghị bạn lập mẫu TK1-TS (bao gồm tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT ban hành theo Quyết định 888/QĐ-BHXH) nộp cho cơ quan BHXH Việt Nam để điều chỉnh số CMND của bạn trong cơ sở dữ liệu.

Tìm kiếm:✨

  • Bảo hiểm xã hội việt nam, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Hoàng Thị Hiền, Căn cước, Thất nghiệp, Chứng minh nhân dân, Cơ sở dữ liệu, Bảo hiểm, Còn thời gian, Tờ khai, Hết hạn, Làm lại, Gộp, Công dân, Long An, Cần làm, Ngày tháng, Điều chỉnh, Hỏng