Thứ Ba, 2 tháng 7, 2019

Báo VNEWS: Long An phát hiện gần 12 ngàn gói thuốc lá nhập lậu

Bài viết này thuộc danh mục:✅ An ninh - Trật tự, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/long-an-phat-hien-gan-12-ngan-goi-thuoc-la-nhap-lau

Tìm kiếm:✨

  • Nhập lậu, Thuốc lá, Long An, Phát hiện