Thứ Sáu, 12 tháng 7, 2019

Báo TNMT: Long An: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về tài nguyên và môi trường

Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Long An, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Long An đã và đang triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) về lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Long An.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo TNMT, nguồn bài: http://baotainguyenmoitruong.vn/thoi-su/long-an-day-manh-cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh-ve-tai-nguyen-va-moi-truong-1271789.html

Giải quyết TTHC về tài nguyên và môi trường tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An

Từng bước hiện đại hóa nền hành chính công

Hiện tại, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Sở TN&MT Long An đã ứng dụng công nghệ thông tin, mạng nội bộ (mạng LAN), sử dụng thư điện tử trong trao đổi công việc. Sở TN&MT đã sử dụng phần mềm quản lý đất đai (ViLIS) trong việc cập nhật thông tin địa chính và cấp phát giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm rút ngắn thời gian, tiết kiệm kinh phí vận chuyển và hạn chế việc trễ hạn trong giải quyết hồ sơ đất đai. Viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại 15/15 huyện, TX. Kiến Tường, TP. Tân An cũng đã tác nghiệp hàng ngày trên phần mềm ViLIS, được kết nối và cập nhật trực tiếp vào cơ sở dữ liệu đất đai của tỉnh Long An.

Từ đó, có thể quản lý, truy xuất dễ dàng các giao dịch, biến động đất đai phát sinh một cách nhanh chóng, thuận tiện và thực hiện việc in giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại tỉnh tiết kiệm được nhiều thời gian và kinh phí. Đồng thời, Sở TN&MT Long An cũng đã triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 46/108 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TN&MT; triển khai thí điểm công khai quy hoạch sử dụng đất đến từng thửa đất trên Internet và trên điện thoại thông minh (IOS và Android) huyện Tân Trụ và Châu Thành. Ngoài ra, duy trì áp dụng phần mềm Quản lý văn bản điều hành và phần mềm Quản lý nhân sự.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT Long An còn tiếp tục triển khai việc sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, năng suất lao động, thực hành tiết kiệm, giảm văn bản, giấy tờ hành chính. Đồng thời, Sở TN&MT Long An cũng duy trì hoạt động Trang thông tin điện tử Sở TN&MT, đảm bảo các thông tin được đăng tải kịp thời, sinh động, đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch hóa quy trình, thủ tục, hồ sơ hành chính liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Ngoài ra, Sở TN&MT đã trang bị đầy đủ cơ sở vật chất và trang thiết bị cho công chức, viên chức và người lao động làm việc tại đơn vị.

Lãnh đạo Sở TN&MT Long An cho biết: Công tác cải cách TTHC đã được Sở TN&MT thực hiện đồng bộ trong quy trình xử lý, giải quyết văn bản đến và trình ký, ban hành văn bản đi cũng như đơn giản hóa, chuẩn hóa thể thức văn bản của Sở TN&MT. Sở TN&MT Long An cũng đã chỉ đạo cho các đơn vị trực thuộc Sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nhằm phục vụ tốt cho công tác quản lý và đã đạt được một số kết quả quan trọng, đó là TTHC đã được minh bạch và đang được rà soát, góp phần tích cực vào việc giảm bớt phiền hà trong giải quyết công việc của công dân, tổ chức, doanh nghiệp, tiết kiệm trong chi phí quản lý hành chính.

Sở TN&MT Long An tập trung đơn giản hóa, minh bạch các TTHC tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp

Hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Hiện nay, tất cả các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TN&MT Long An được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An nên Sở TN&MT không còn bố trí Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Trong quá trình giải quyết TTHC liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường, Sở TN&MT thực hiện và phối hợp tốt với các cơ quan liên quan. Sở TN&MT hiện có 108 TTHC đang được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thuộc các lĩnh vực đất đai, đăng ký giao dịch đảm bảo, môi trường, địa chất và khoáng sản, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu, đo đạc và bản đồ, tài nguyên nước.

Sở TN&MT Long An cũng đã biệt phái 02 viên chức công tác tại Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm Dịch vụ Tài nguyên và Môi trường trực thuộc Sở TN&MT Long An làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An. Riêng về tình hình giải quyết TTHC tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An, tính từ ngày 27/02/2018 đến ngày 01/01/2019, Sở TN&MT Long An đã tiếp nhận 1.501 hồ sơ. Trong đó, số hồ sơ đã được Sở TN&MT giải quyết là 1.024 hồ sơ, trễ hạn là 08 hồ sơ (chiếm 0,78% trong tổng số đã giải quyết), trong hạn đang được giải quyết là 383 hồ sơ.

Sở TN&MT Long An cũng đã công khai số điện thoại đường dây nóng tại Sở TN&MT, tại các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai để tổ chức và công dân kịp thời phản ánh việc cán bộ, công chức, viên chức có hành vi sách nhiễu, gây khó khăn trong việc giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tuyển dụng và sử dụng công chức, viên chức của các đơn vị trực thuộc Sở đảm bảo đúng theo biên chế. Trên cơ sở quy chế làm việc của Sở TN&MT ban hành, các đơn vị trực thuộc Sở đều ban hành riêng quy chế làm việc của từng đơn vị đảm bảo thống nhất trong triển khai thực hiện và có sự giám sát thường xuyên.

Lãnh đạo Sở TN&MT Long An cho hay: Trong thời gian tới, Sở TN&MT thường xuyên rà soát, cập nhật TTHC về lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TN&MT, thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã; tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch về cải cách hành chính, kiểm soát TTHC năm 2019; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019; theo dõi việc thi hành pháp luật năm 2019; thường xuyên quán triệt tư tưởng công chức, viên chức nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ; đẩy mạnh tham mưu công tác cải cách hành chính, giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của Sở TN&MT.

Tường Tú

Tìm kiếm:✨

  • TTHC, , TN&MT, UBND tỉnh Long An, Phần mềm quản lý, Trung tâm Phục, Long An, Thủ tục hành chính, Tài nguyên, Viên chức, Tân Trụ, Cải cách, IOS, Đất đai