Thứ Ba, 2 tháng 7, 2019

Báo Thanh Hóa: Việt Nam xác lập thêm 5 kỷ lục thế giới và 2 kỷ lục châu Á

Chương trình Hội ngộ kỷ lục gia Việt Nam lần thứ 38 - năm 2019 diễn ra tại tỉnh Long An vừa công bố 5 kỷ lục thế giới và 2 kỷ lục châu Á mới của Việt Nam, nhằm chào mừng Ngày Gia đình Việt Nam (28-6).

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thể thao, được chúng tôi tổng hợp từ báo Thanh Hóa, nguồn bài: http://baothanhhoa.vn/videoclip/viet-nam-xac-lap-them-5-ky-luc-the-gioi-va-2-ky-luc-chau-a/103686.htm

Việt Nam xác lập thêm 5 kỷ lục thế giới và 2 kỷ lục châu Á

Chương trình Hội ngộ kỷ lục gia Việt Nam lần thứ 38 - năm 2019 diễn ra tại tỉnh Long An vừa công bố 5 kỷ lục thế giới và 2 kỷ lục châu Á mới của Việt Nam, nhằm chào mừng Ngày Gia đình Việt Nam (28-6).

Theo truyenhinhdulich

Tìm kiếm:✨

  • Kỷ lục Châu Á, Ngày Gia đình Việt Nam, Kỷ lục gia, Kỉ lục thế giới, Xác lập, Hội ngộ, Long An, Chào mừng, Kỷ lục, Châu á