Chủ Nhật, 7 tháng 7, 2019

Báo Nhân Dân: Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp thị trấn Thủ Thừa

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp thị trấn Thủ Thừa (Long An). Dự án có quy mô 188 ha, tổng vốn 1.268 tỷ đồng, trong đó vốn góp để thực hiện dự án là 200 tỷ đồng, vốn vay thương mại là 600 tỷ đồng, vốn huy động khác là 468 tỷ đồng, được thực hiện trong 50 năm...

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Nhân Dân, nguồn bài: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/40788402-dau-tu-ha-tang-khu-cong-nghiep-thi-tran-thu-thua.html

Thủ tướng giao UBND tỉnh Long An chỉ đạo Ban quản lý khu kinh tế tỉnh quy định cụ thể tiến độ thực hiện dự án theo quy định; trong đó lưu ý tiến độ góp vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư để thực hiện dự án phải tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai. Đồng thời, triển khai các giải pháp liên quan đời sống người lao động trong khu công nghiệp, xây dựng phương án thu hồi đất phù hợp tiến độ thu hút đầu tư của dự án để giảm đến mức thấp nhất ảnh hưởng đến người dân bị thu hồi đất...

PV

Tìm kiếm:✨

  • Thủ Thừa, UBND tỉnh Long An, Vốn góp, Khu kinh tế, Khu công nghiệp, Tổng vốn, Kết cấu hạ tầng, Vốn vay, Dự án đầu tư xây dựng, Long An, Hạ tầng, Góp vốn, Tiến độ, Ban quản lý, Thị trấn