Thứ Bảy, 13 tháng 7, 2019

Báo Chính Phủ: Diện tích bồn trồng hoa có tính vào diện tích sàn xây dựng?

Trường hợp phần diện tích bồn hoa được xây dựng trên phần diện tích ban công nằm trên sàn thì được tính vào diện tích sàn.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Nhà đất, được chúng tôi tổng hợp từ báo Chính Phủ, nguồn bài: http://baochinhphu.vn/tra-loi-cong-dan/dien-tich-bon-trong-hoa-co-tinh-vao-dien-tich-san-xay-dung/370577.vgp

Theo phản ánh của ông Nguyễn Văn Hinh (Long An), Điểm h, Mục 2 Phụ lục II Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/2/2016 của Bộ Xây dựng quy định “diện tích sàn của một tầng là diện tích sàn xây dựng của tầng đó, gồm cả tường bao quanh (hoặc phần tường chung thuộc về nhà) và diện tích mặt bằng lôgia, ban công, cầu thang, giếng thang máy, hộp kỹ thuật, ống khói”.

Ông Hinh hỏi, vậy phần diện tích bồn hoa được xây dựng trên phần diện tích ban công có được tính vào diện tích sàn trong giấy phép xây dựng không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điểm h, Mục 2 Phụ lục II Thông tư số 03/2016/TT- BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng, “diện tích sàn của một tầng là diện tích sàn xây dựng của tầng đó, gồm cả tường bao (hoặc phần tường chung thuộc về nhà) và diện tích mặt bằng của lôgia, ban công, cầu thang, giếng thang máy, hộp kỹ thuật, ống khói”.

Trường hợp, phần diện tích bồn hoa được xây dựng trên phần diện tích ban công nằm trên sàn thì được tính vào diện tích sàn.

Chinhphu.vn

Tìm kiếm:✨

  • BXD, Nguyễn Văn Hinh, Diện tích sàn, Ống khói, Ban công, Phụ lục, Giếng, Thang máy, Bộ xây dựng, Cầu thang, Thông tư, Bao quanh, Mặt bằng, Long An, Diện tích