Thứ Sáu, 12 tháng 7, 2019

Báo Đảng Cộng Sản VN: Long An: Quyết liệt thực hiện nhiệm vụ cuối năm gắn với chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp

Ngày 12/7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An khóa X tổ chức Hội nghị lần thứ 16, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019 và quyết định một số công việc theo thẩm quyền.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đảng Cộng Sản VN, nguồn bài: http://cpv.org.vn/xay-dung-dang/long-an-quyet-liet-thuc-hien-nhiem-vu-cuoi-nam-gan-voi-chuan-bi-dai-hoi-dang-bo-cac-cap-528393.html

Đồng chí Phạm Văn Rạnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An

phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: An Kỳ)

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Rạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An nêu rõ, thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2019, Long An đạt nhiều kết quả tích cực. Chương trình đột phá, công trình trọng điểm của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X được tập trung thực hiện, từng bước mang lại hiệu quả tích cực. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, hướng vào chiều sâu.

Nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP đạt 9,89%, trong đó cả 3 khu vực đều tăng trưởng khá, tiến độ thu ngân sách đạt khá tốt, cao nhất nhất trong giai đoạn từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm, Long An vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư tuy có chuyển biến nhưng còn chậm; công tác quản lý Nhà nước đối với thị trường bất động sản, đất công, trật tự đô thị, kiểm soát ô nhiễm môi trường có mặt còn hạn chế …

Nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Long An Phạm Văn Rạnh đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung rà soát, giải quyết các công việc tồn đọng những tháng đầu năm; đồng thời chủ động triển khai quyết liệt nhiệm vụ đến cuối năm 2019 gắn với công tác chuẩn bị tốt Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo báo cáo tại Hội nghị, 6 tháng đầu năm 2019, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng kinh tế của tỉnh Long An vẫn duy trì phát triển. Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 9,89%, trong đó khu vực nông, lâm, ngư nghiệp tăng 2,17%; khu vực công nghiệp, xây dựng tăng 14,65%; khu vực thương mại, dịch vụ tăng 7,5%.

Cụ thể, tỉnh Long An chỉ đạo chặt chẽ hoạt động sản xuất nông nghiệp, theo dõi, thông tin kịp thời về thời tiết, khí hậu, thủy văn; chủ động ứng phó thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, trong đó thực hiện quyết liệt, hiệu quả và đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch tả lợn châu Phi.

Về nông nghiệp, tỉnh đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Trong lĩnh vực công nghiệp - xây dựng, Long An duy trì mức tăng trưởng khá; công tác thu hút đầu tư trong và ngoài nước đạt hiệu quả cao, trong đó, thành lập mới 898 doanh nghiệp trong nước với tổng vốn đầu tư là 14 nghìn tỷ đồng, tăng 39% về vốn so với cùng kỳ; cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 58 dự án đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đăng ký là 208 triệu USD, tăng 14 dự án so với cùng kỳ

Cùng với đó, ở các lĩnh vực như thương mại - dịch vụ duy trì mức tăng trưởng ổn định, đạt mức tăng trưởng 7,5%; thu ngân sách nhà nước trong 6 tháng đầu năm đạt 9.430 tỷ đồng, đạt 68,9% so với dự toán Trung ương. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; giáo dục, đào tạo tiếp tục đổi mới, ngày càng nâng cao chất lượng. Công tác tiếp xúc, đối thoại với doanh nghiệp được quan tâm, tăng cường tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh…

Ngoài ra, Long An tăng cường công tác nắm tình hình, giải quyết ngay tại cơ sở các vụ việc liên quan đến an ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh nông thôn; đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị; thực hiện tốt công tác phòng, chống cháy, nổ, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai…

Đáng chú ý, trong công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Ban Tổ chức Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và các tiểu ban, tổ giúp việc phục vụ đại hội; tổ chức các đoàn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với các địa phương, đơn vị nắm tình hình, chỉ đạo giải quyết các vấn đề tồn tại; triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, các chương trình, kế hoạch của tỉnh và Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019. Tập trung thực hiện Đề án vị trí việc làm gắn với Đề án 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy về sắp xếp, tổ chức lại bộ máy; bên cạnh đó, công tác kết nạp đảng 6 tháng đầu năm kết nạp được gần 700 đảng viên, đạt 43% kế hoạch năm).

Đồng chí Phạm Văn Rạnh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí

Lê Hồng Nam và đồng chí Huỳnh Thị Thu Năm. (Ảnh: An Kỳ)

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến xây dựng các khu, cụm công nghiệp; giải phóng mặt bằng trong thi công các tuyến đường giao trọng trọng điểm; tình ô nhiễm môi trường; xử lý rác thải công nghiệp; thu hút đầu tư trên địa bàn của tỉnh...

Trên cơ sở đánh giá, phân tích tình hình kết quả thực hiện trong 6 tháng đầu năm, chỉ ra những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc cần tiếp tục triển khai thực hiện trong thời gian tới, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An đã thống nhất xác định một số nhiệm vụ, giải pháp trong tậm trong 6 tháng cuối năm. Đó là, tiếp tục theo dõi, chỉ đạo chặt chẽ sản xuất nông nghiệp, chủ động theo dõi các loại dịch bệnh, nhất là dịch tả lợn châu Phi, không để lây lan diện rộng.

Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; thường xuyên nắm tình hình, đối thoại, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh; huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông phục vụ phát triển công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm. Tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, nhất là thị trường Thành phố Hồ Chí Minh…

Về công tác xây dựng Đảng, triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp và Kế hoạch số 116-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác xây dựng Đảng; tập trung lãnh đạo chặt chẽ việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của cơ quan, đơn vị theo tiến độ, lộ trình của Đề án số 02-ĐA/TU và các nội dung mới bổ sung…

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Rạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An đã chủ trì công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định đồng chí Huỳnh Thị Thu Năm, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Long An và đồng chí Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an tỉnh tham gia Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An, nhiệm kỳ 2015-2020./.

Phạm Cường

Tìm kiếm:✨

  • Dịch tả, Huỳnh Thị Thu Năm, HĐND tỉnh Long An, Đảng bộ các cấp, Châu phi, Đảng bộ tỉnh Long An, Lợn, Phạm Văn Rạnh, An Kỳ, Lê Hồng Nam, Dịch bệnh, GRDP, Long An, Lây lan, Đại hội