Thứ Tư, 3 tháng 7, 2019

Báo Đại Đoàn Kết: Long An: Xã Hậu Thạnh Tây đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới

Chiều 2/7, UBND huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An tổ chức Lễ công bố xã Hậu Thạnh Tây đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đại Đoàn Kết, nguồn bài: http://daidoanket.vn/cac-cuoc-van-dong/long-an-xa-hau-thanh-tay-don-nhan-danh-hieu-xa-dat-chuan-nong-thon-moi-tintuc440958

Năm 2013, xã Hậu Thạnh Tây thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM. Lúc đó, xã chỉ đạt 5/19 tiêu chí, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn rất cao (trên 16,16%),...

Nhận thức được điều này, xã Hậu Thạnh Tây đẩy mạnh tuyên truyền trong mọi tầng lớp nhân dân, đồng thời tranh thủ nguồn lực của các cấp, các ngành trong hành trình xây dựng xã nông thôn mới. Đến nay, xã Hậu Thạnh Tây đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới.

Thời gian qua, tổng kinh phí đầu tư xây dựng nông thôn mới của xã trên 192,4 tỉ đồng, trong đó, vốn ngân sách gần 126 tỉ đồng, nhân dân đóng góp trên 60,7 tỉ đồng và doanh nghiệp đóng góp trên 5,6 tỉ đồng.

L.N.

Tìm kiếm:✨

  • NTM, Hậu Thạnh Tây, UBND huyện Tân Thạnh, Nông thôn, Tiêu chí, Chuẩn, Hộ nghèo, Long An, Vốn ngân sách, Kinh phí đầu tư, Năm 2013, Đón nhận, Nguồn lực, Tầng lớp, Nhân dân