Thứ Năm, 20 tháng 6, 2019

Báo VNEWS: Nhiều căn nhà tại Long An bị sạt lở nghiêm trọng

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/nhieu-can-nha-tai-long-an-bi-sat-lo-nghiem-trong

Tìm kiếm:✨

  • Sạt lở, Long An, Căn nhà, Nghiêm trọng