Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2019

Báo VNEWS: Người dân Long An lo sợ khi sống trong vùng sạt lở

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/nguoi-dan-long-an-lo-so-khi-song-trong-vung-sat-lo

Tìm kiếm:✨

  • Trong vùng, Sạt lở, Long An, Lo sợ, Người dân