Thứ Tư, 12 tháng 6, 2019

Báo Đấu Thầu: Long An: Giải ngân vốn xây dựng cơ bản đạt hơn 43% trong 5 tháng

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Long An, tổng kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2019 trên địa bàn Tỉnh là 4.246 tỷ đồng. Trong đó, vốn xây dựng cơ bản của tỉnh quản lý là trên 2.951 tỷ đồng và vốn xây dựng cơ bản phân bổ cho huyện quản lý là gần 1.295 tỷ đồng.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đấu Thầu, nguồn bài: http://baodauthau.vn/tai-chinh/long-an-giai-ngan-von-xay-dung-co-ban-dat-hon-43-trong-5-thang-100652.html

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đối với vốn xây dựng cơ bản của Tỉnh quản lý, trong 5 tháng đầu năm 2019, giá trị khối lượng thực hiện được khoảng 1.325 tỷ đồng, đạt 44,9% kế hoạch, bằng 118% về giá trị và bằng 91,2% về tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước. Giá trị giải ngân 5 tháng khoảng 1.275 tỷ đồng, đạt 43,2% kế hoạch, bằng 116% về giá trị và bằng 89,5% về tỷ lệ so với cùng kỳ năm 2018.

Đến hết tháng 5/2019, giá trị khối lượng thực hiện và giải ngân vốn xây dựng cơ bản Tỉnh phân bổ cho huyện quản lý đạt khoảng 361 tỷ đồng, tương đương 27,9% kế hoạch.

Trần Kiên

Tìm kiếm:✨

  • Năm 2019, Phân bổ, Giải ngân, Xây dựng cơ bản, Kế hoạch, Long An, Vốn, Khối lượng, Cùng kỳ, Năm 2018, Giá trị, Trên địa bàn, Tương đương, Tỉ lệ, Quản lý