Thứ Hai, 27 tháng 5, 2019

Báo VNEWS: Sạt lở ảnh hưởng đến nhiều hộ dân ở Long An

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/sat-lo-anh-huong-den-nhieu-ho-dan-o-long-an

Tìm kiếm:✨

  • Sạt lở, Long An, Hộ dân, Ảnh hưởng