Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2019

Báo Lao Động: LĐLĐ tỉnh Long An: Góp ý Dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi)

Ngày 17.5, LĐLĐ tỉnh Long An đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi). Dự hội nghị có các đại diện sở, ngành Chủ tịch, Phó Chủ tịch LĐLĐ các huyện, thị, công đoàn trên cơ sở và CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Lao động - Việc làm, được chúng tôi tổng hợp từ báo Lao Động, nguồn bài: https://laodong.vn/cong-doan/ldld-tinh-long-an-gop-y-du-thao-bo-luat-lao-dong-sua-doi-733945.ldo

Cảnh hội nghị.

Chủ trì hội nghị, bà Phạm Thị Quyên - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An, phát biểu: Trong hệ thống pháp luật của Việt Nam hiện nay, Bộ luật Lao động (BLLĐ) giữ một vị trí quan trọng. BLLĐ lần đầu được ban hành năm 1994, đã qua bốn lần sửa đổi, bổ sung vào các năm 2002, 2006, 2007 và 2012.

Sau nhiều năm áp dụng thực hiện, đã xuất hiện các yêu cầu đòi hỏi BLLĐ (năm 2012) cần được tiếp tục hoàn thiện.

Các đại biểu sôi nổi thảo luận, góp ý cho Dự thảo BLLĐ (sửa đổi).

Theo bà Quyên, khi tham gia ý kiến sửa đổi BLLĐ phải đảm bảo các nguyên tắc như: Sửa đổi BLLĐ không làm suy giảm và mất đi các quyền lợi của người lao động đã được pháp luật khẳng định trong thực tiễn thi hành; tạo khung pháp lý thuận lợi hơn nữa cho hoạt động của tổ chức Công đoàn trong quan hệ lao động.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã thảo luận, đóng góp ý kiến, tập trung vào các vấn đề liên quan đến người lao động và hoạt động của tổ chức công đoàn như: Mở rộng khung thỏa thuận về thời giờ làm thêm; Quy định tuổi nghỉ hưu của người lao động; Về thời gian nghỉ Tết cổ truyền; Ngày nghỉ 27.7; Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động; Về giải quyết tranh chấp lao động và đình công; Chính sách lao động nữ cùng nhiều nội dung liên quan khác.

Kỳ Quan

Tìm kiếm:✨

  • LĐLĐ tỉnh Long An, CĐCS, Phạm Thị Quyên, Liên đoàn lao động, Bộ luật, Thời giờ, Công đoàn, Tham gia ý kiến, Long An, Góp ý, Đình công, Dự thảo, Kỳ quan, Đóng góp ý kiến, Quyên