Thứ Hai, 20 tháng 5, 2019

Báo Lao Động: LA VIE Long An đạt chứng nhận 'Chung tay quản lý nguồn nước'

Tiếp nối những cam kết trong việc thực hiện quản lý nguồn nước bền vững của công ty La Vie và tập đoàn Nestlé Waters, vừa qua nhà máy Công ty TNHH La Vie tại Long An đã vinh dự được cấp chứng nhận 'Chung tay quản lý nguồn nước' (Alliance for Water Stewardship – AWS).

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Công nghệ , được chúng tôi tổng hợp từ báo Lao Động, nguồn bài: https://laodongtre.laodong.vn/thong-tin-doanh-nghiep/la-vie-long-an-dat-chung-nhan-chung-tay-quan-ly-nguon-nuoc-734249.ldo

Công nhân tại nhà máy La Vie đang được phổ biến thông tin về tiêu chuẩn AWS.

Nhiều năm qua, La Vie luôn hướng đến thực hiện các hoạt động, các dự án đóng góp tích cực cho cộng đồng, góp phần bảo vệ nguồn tài nguyên nước. Công ty luôn phấn đấu để hoàn thành tất cả các mục tiêu của chương trình AWS.

Tại nhà máy La Vie Long An, các cải tiến trong việc sử dụng hiệu quả nguồn nước liên tục được ứng dụng như các sáng kiến tiết kiệm chi phí và phù hợp trong phạm vi lưu vực của nguồn nước; xử lý nước thải ra qua các hệ thống xử lý thải hiệu quả và bảo vệ môi trường; tôn trọng quyền được tiếp cận nguồn nước sạch, an toàn và hợp vệ sinh của người dân; phối hợp với các đơn vị cung cấp khác thực hành tiết kiệm nguồn nước trong sử dụng.

Nhà máy La Vie Long An cũng đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương góp phần nâng cao nhận thức của người dân và thông tin đến các tổ chức liên quan về việc sử dụng và quản lý nguồn nước hiệu quả thông qua chuỗi các hoạt động.

T.H

Tìm kiếm:✨

  • AWS, La Vie, Chung tay, T.H, Nguồn nước, Hợp vệ sinh, Chứng nhận, Lưu vực, Nguồn tài nguyên, Thải ra, Tiếp nối, Long An, Nước sạch, Vinh dự, Phối hợp chặt chẽ