Thứ Năm, 30 tháng 5, 2019

Báo Hà Nội Mới: Từ tháng 7-2019 triển khai hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử cá nhân trên toàn quốc

Bộ Y tế vừa tổ chức họp về triển khai hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử cá nhân. Theo đó, thời gian qua, Bộ Y tế đã lựa chọn 26 trạm y tế xã thuộc 8 tỉnh, thành phố.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Xã hội, được chúng tôi tổng hợp từ báo Hà Nội Mới, nguồn bài: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/doi-song/936387/tu-thang-7-2019-trien-khai-ho-so-quan-ly-suc-khoe-dien-tu-ca-nhan-tren-toan-quoc

Năm 2019 sẽ có hồ sơ sức khỏe điện tử cho từng người dân

Tám địa phương bao gồm: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Lào Cai, Yên Bái, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Long An tham gia đề án y tế cơ sở, thực hiện mô hình điểm trạm y tế xã, phường giai đoạn 2018-2020; trong đó có việc thí điểm xây dựng hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử cá nhân (EHR).

Tính đến nay, các địa phương đã triển khai kết nối liên thông, phần mềm hồ sơ quản lý sức khỏe tại 90% trạm y tế xã, phường, thị trấn. Đến tháng 6-2019 sẽ hoàn thiện phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử cho 8 tỉnh, thành phố trong mô hình điểm và từ tháng 7-2019, triển khai nhân rộng trên toàn quốc. Đến cuối năm 2019, người dân sẽ có hồ sơ sức khỏe điện tử cá nhân.

Theo Bộ Y tế, hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử cá nhân bảo đảm mỗi người dân có một hồ sơ sức khỏe từ lúc sinh ra đến lúc mất đi và được lưu trữ trong hệ thống điện tử quốc gia.

Tìm kiếm:✨

  • EHR, Trạm y tế, Bộ y tế, Năm 2019, Thí điểm, Liên thông, Điện tử, Toàn quốc, Yên Bái, Lâm Đồng, Nhân rộng, Phần mềm, Lào Cai, Lưu trữ, Long An