Thứ Ba, 6 tháng 11, 2018

Báo Tài Chính: Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 10 tháng đầu năm 2018

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 10 tháng đầu năm 2018

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tài Chính, nguồn bài: http://tapchitaichinh.vn/bao-cao-va-thong-ke-tai-chinh/san-xuat-nong-lam-nghiep-va-thuy-san-10-thang-dau-nam-2018-152895.html

Nông nghiệp

Sản xuất nông nghiệp trong tháng tập trung vào chăm sóc, thu hoạch lúa mùa, lúa thu đông trên cả nước và gieo trồng cây màu vụ đông ở phía Bắc.

Vụ lúa mùa năm 2018 cả nước gieo cấy được 1.689,7 nghìn ha, bằng 98,7% vụ mùa năm trước, trong đó các địa phương phía Bắc đạt 1.105,7 nghìn ha, bằng 97,5% (Đồng bằng sông Hồng đạt 516,5 nghìn ha, giảm 18,7 nghìn ha); các địa phương phía Nam đạt 584 nghìn ha, bằng 101,1%.

Tính đến trung tuần tháng Mười, các địa phương phía Bắc đã thu hoạch được 736,6 nghìn ha lúa mùa, chiếm 66,6% diện tích gieo cấy và bằng 95,3% cùng kỳ năm trước, trong đó vùng Đồng bằng sông Hồng thu hoạch 328,8 nghìn ha, chiếm 63,7% diện tích gieo cấy và bằng 92,4%.

Thời tiết vụ mùa năm nay khá thuận lợi cho cây lúa sinh trưởng và phát triển, ước tính năng suất lúa mùa trên diện tích đã thu hoạch ở phía Bắc đạt 49,5 tạ/ha, tăng 3,3 tạ/ha so với vụ mùa năm trước. Nếu thời tiết từ nay tới cuối vụ thuận lợi, sản lượng lúa mùa toàn vụ ước tính đạt 5,5 triệu tấn, tăng 238,8 nghìn tấn so với vụ mùa năm 2017.

Tại các tỉnh phía Nam, có 303,3 nghìn ha lúa mùa đã cho thu hoạch, chiếm 51,9% diện tích xuống giống và bằng 99,6% cùng kỳ năm trước; năng suất ước tính đạt 48,4 tạ/ha, tăng 2,9 tạ/ha so với vụ mùa năm 2017; sản lượng toàn vụ ước tính đạt 2,8 triệu tấn, tăng 201 nghìn tấn.

Cùng với chăm sóc và thu hoạch lúa mùa, các địa phương trong cả nước đã cơ bản kết thúc sản xuất lúa hè thu với diện tích gieo trồng đạt 2.052,8 nghìn ha, giảm 13,7 nghìn ha so với vụ hè thu năm trước.

Một số địa phương có diện tích lúa hè thu giảm nhiều: Tiền Giang giảm 4,1 nghìn ha; Ninh Thuận giảm 2,6 nghìn ha; Vĩnh Long giảm 1,9 nghìn ha; Hà Tĩnh giảm 1,4 nghìn ha.

Tính đến ngày 15/10/2018, cả nước đã thu hoạch được 2.048,2 nghìn ha lúa hè thu, bằng 99,2% vụ hè thu năm 2017, trong đó Đồng bằng sông Cửu Long thu hoạch được 1.600,1 nghìn ha, bằng 99,3%.

Theo báo cáo của các địa phương, năng suất lúa hè thu cả nước năm nay ước tính đạt 54,4 tạ/ha, tăng 0,1 tạ/ha so với vụ hè thu trước, nhưng do diện tích gieo cấy giảm nên sản lượng chung toàn vụ hè thu 2018 đạt 11,2 triệu tấn, giảm 47,7 nghìn tấn, trong đó vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt 8,7 triệu tấn, giảm 30,5 nghìn tấn.

Đến giữa tháng Mười, các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long gieo cấy được 720,5 nghìn ha lúa thu đông, bằng 93,1% cùng kỳ năm trước, trong đó một số địa phương diện tích gieo cấy giảm mạnh: Đồng Tháp giảm 16,2 nghìn ha; Kiên Giang giảm 10,8 nghìn ha; Long An giảm 6,9 nghìn ha; An Giang giảm 5,4 nghìn ha.

Đến nay, toàn vùng đã thu hoạch được 249,1 nghìn ha lúa thu đông, chiếm 34,6% diện tích gieo cấy và bằng 68,7% cùng kỳ năm trước.

Nếu thời tiết từ nay tới cuối vụ thuận lợi, ước tính năng suất toàn vụ đạt 52,8 tạ/ha, tăng 0,5 tạ/ha so với vụ thu đông năm trước; sản lượng ước tính đạt 3,9 triệu tấn, giảm 333,2 nghìn tấn do diện tích giảm ở hầu hết các địa phương.

Tính đến thời điểm 15/10/2018, cả nước gieo trồng được 71,5 nghìn ha ngô, bằng 87,7% cùng kỳ năm trước; 11,4 nghìn ha khoai lang, bằng 101,8%; 4 nghìn ha đậu tương, bằng 97,6%; 4,6 nghìn ha lạc, bằng 93,9%; 74,2 nghìn ha rau, đậu, bằng 105%.

Chăn nuôi gia súc và gia cầm nhìn chung ổn định. Đàn trâu cả nước trong tháng ước tính giảm 1% so với cùng kỳ năm trước; đàn bò tăng 2%; đàn lợn tăng 2,1%; đàn gia cầm tăng 5,6%.

Tính đến thời điểm 25/10/2018, cả nước không còn dịch lở mồm long móng và dịch tai xanh trên lợn; dịch cúm gia cầm còn ở Đắk Lắk.

Đáng lưu ý, bệnh dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến phức tạp tại một số quốc gia, hiện nay dịch đã lây lan tới phía Nam của Trung Quốc do đó các cấp các ngành cần chủ động có biện pháp ngăn chặn bệnh dịch xâm nhập vào Việt Nam.

Lâm nghiệp

Trong tháng Mười, diện tích rừng trồng tập trung ước tính đạt 25,7 nghìn ha, giảm 0,4% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 9,4 triệu cây, tăng 0,5%; sản lượng gỗ khai thác đạt 1,2 triệu m3, tăng 6,8%; sản lượng củi khai thác đạt 1,6 triệu ste, tăng 0,6%.

Tính chung 10 tháng, diện tích rừng trồng tập trung ước tính đạt 186,9 nghìn ha, giảm 0,6% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 68,5 triệu cây, tương đương cùng kỳ năm trước; sản lượng gỗ khai thác đạt 10,3 triệu m3, tăng 10,1%; sản lượng củi khai thác đạt 20,4 triệu ste, giảm 1,4%.

Một số địa phương có sản lượng gỗ khai thác tăng cao: Quảng Ngãi đạt 1.016,5 nghìn m3, tăng 24,3%; Nghệ An đạt 530,7 nghìn m3, tăng 24,8%; Quảng Trị đạt 546,8 nghìn m3, tăng 22,7%; Phú Yên đạt 177,7 nghìn m3, tăng 18,3%; Khánh Hòa đạt 86,3 nghìn m3, tăng 35,7%.

Trong tháng, cả nước có 34,2 ha rừng bị thiệt hại, trong đó diện tích rừng bị chặt, phá là 33,1 ha. Tính chung 10 tháng năm nay, diện tích rừng bị thiệt hại là 1.237,2 ha, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích rừng bị cháy là 732,5 ha, tăng 78,8%; diện tích rừng bị chặt, phá là 504,7 ha, giảm 33,8%.

Thủy sản

Trong tháng Mười, sản lượng thủy sản cả nước ước tính đạt 671,7 nghìn tấn, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm cá đạt 481 nghìn tấn, tăng 7,2%; tôm đạt 98,1 nghìn tấn, tăng 7,9%; thủy sản khác đạt 92,6 nghìn tấn, tăng 5%.

Sản lượng thủy sản nuôi trồng trong tháng ước tính đạt 372,6 nghìn tấn, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 251,9 nghìn tấn, tăng 7%; tôm đạt 85 nghìn tấn, tăng 9,5%.

Nuôi cá tra tiếp tục có thuận lợi về giá, thị trường tiêu thụ truyền thống như Mỹ và EU bắt đầu tăng do nhu cầu phục vụ dịp lễ Noel và Tết dương lịch nên nhiều hộ nuôi mở rộng quy mô sản xuất.

Sản lượng cá tra trong tháng ước tính đạt 118,6 nghìn tấn, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước, trong đó Đồng Tháp đạt 42,6 nghìn tấn, tăng 4,5%; An Giang 28,4 nghìn tấn, tăng 18,8%; Cần Thơ 13,7 nghìn tấn, tăng 11%.

Nuôi tôm nước lợ đạt khá, việc ứng dụng công nghệ vào nuôi tôm đã cho năng suất cao. Sản lượng tôm sú trong tháng ước tính đạt 30,4 nghìn tấn, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước; tôm thẻ chân trắng đạt 51,8 nghìn tấn, tăng 10%.

Thời tiết biển tương đối thuận lợi cho hoạt động khai thác hải sản của ngư dân. Sản lượng thủy sản khai thác trong tháng của cả nước ước tính đạt 299,1 nghìn tấn, tăng 6,7% so cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng khai thác biển đạt 280,2 nghìn tấn, tăng 7,1%.

Tính chung 10 tháng, sản lượng thủy sản ước tính đạt 6.172,9 nghìn tấn, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 3.295,3 nghìn tấn, tăng 6,6%; sản lượng thủy sản khai thác đạt 2.877,6 nghìn tấn, tăng 5,3% (sản lượng thủy sản khai thác biển đạt 2.710,1 nghìn tấn, tăng 5,6%).

Theo gso.gov.vn

Tìm kiếm:✨

  • Sản lượng, Vụ lúa hè thu, Ước tính, Diện tích gieo cấy, Thu hoạch, Thủy sản, Lúa mùa, Đồng bằng sông cửu long, Tả lợn châu Phi, Nam Đạt, Tăng 5, 9, Lễ Noel, Vụ Đông, Chung Toàn, Sản xuất Nông nghiệp, Và Phát Triển, Của Trung Quốc, Việt nam, Tôm thẻ, Cục thú y, Lúa xuân, Cúm gia cầm, Heo tai xanh, Rừng sản xuất, Dịch bệnh, Làm đất, Dịch tả, Nước lợ, Người nuôi cá, Đậu tương